aQuari AQUA

 

Aqua Superior

Het grote oppervlak van Aqua Superior heeft zijn specifieke eigenschappen en werkt als vestigingsmedium voor aerobe bacteriën. Deze aerobe bacteriën zorgen ervoor dat de afvalstoffen van de vissen afgebroken worden. De pH van de bodem wordt licht verhoogd zodat een meer geschikte omgeving voor de bacteriën wordt gecreëerd. De positieve effecten van het gebruik van Aqua Superior zijn enorm.

Naast het verminderen van de eventueel aanwezige sliblaag wordt ook gisting en de vorming van gassen in de bodem vermeden. De KH waarde en GH waarde blijven stabiel.  Het zuurstofpeil kent een stabielere en hogere waarde.
Daarnaast is ook de kans op algenbloei lager door de binding van voedingsstoffen aan het Aqua Superior en de grotere snelheid van de processen.